Pravidla serveru Cestovatele.com

Podmínky používání služby CESTOVATELE.com Tyto podmínky upravují vztah mezi uživatelem a provozovatelem blogovacího a informačního systému Cestovatele.com (dále jen „služba“).

 1. Služba je poskytována zdarma.
 2. Provozovatel serveru CESTOVATELE.com (dále jen „provozovatel“) nenese odpovědnost za obsah uživatelského blogu. Za obsah uživatelského blogu nese zodpovědnost uživatel.
 3. Obsah blogu musí mít vztah k cestování (například postřehy z cest, vzpomínky na cesty, plánování cesty do zahraničí, informace o zajímavých místech světa, tipy a zkušenosti, hodnocení vybavení na cesty, informace o cestovatelských akcích, knihách a podobně). Zda obsah blogu má vztah k cestování posuzuje provozovatel. Občasné odbočení od tématu blogu je možné, nesmí však převážit obsah spojený s cestováním.
 4. Zakázán je jakýkoli obsah, který porušuje platné zákony, porušuje autorský zákon (či jen odkazuje na obsah porušující autorský zákon, např. nelegální software či hudbu), šíří nesnášenlivost či podněcuje k zločinnosti. Dále je zakázán erotický obsah, hrubě urážlivý či nemorální obsah, či takové užívání služby, které ji úmyslně narušuje, přetěžuje či poškozuje její jméno. Provozovatel si vyhrazuje právo takovéto blogy smazat, a to i bez předchozího upozornění. Stejně tak si vyhrazuje právo odstranit či upravit blogy porušující podmínky používání služby.
 5. Uživatel souhlasí, že nemá nárok na náhradu jakékoli vzniklé škody způsobené nesprávnou funkcí služby, zneužitím informací uvedených uživatelem na svém blogu či jiné škody způsobené užíváním služby.
 6. Provozovatel se zavazuje, že učiní veškerá opatření aby zajistil spolehlivou funkčnost služby. Přesto nezaručuje její stoprocentní funkčnost s ohledem na skutečnost, že služba je zdarma.
 7. Provozovatel neshromažďuje osobní údaje o uživateli. Vyžaduje pouze emailovou adresu uvedenou při registraci na kterou jsou zaslány přístupové údaje a hesla. Provozovatel se zavazuje, že emailovou adresu nepředá třetí osobě a nezneužije ji k reklamní nevyžádané poště. Smí ji ale použít pro zaslání informací o službě či se službou související.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo zásahu do systému, jeho úpravu a stejně tak i úpravu podmínek užívání služby. O změnách nemusí uživatele informovat.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo umístit do uživatelova blogu reklamu podle vlastního uvážení na vlastní služby nebo služby a produkty třetích stran.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez předchozího varování odstranit blogy, které nevykazují činnost, obsahují převážně materiál, který není vytvořen uživatelem (například je převzat bez povolení z jiného webu).
 11. Uživatel smí na svůj blog umístit reklamu (ve formě odkazu či banneru) pouze po předchozím odsouhlasení provozovatelem.
 12. Pokud uživatel neumístí na svůj blog obsah odpovídající pravidlům užívání serveru cestovatele.com do 14 dnů od registrace (založení blogu) vyhrazuje si provozovatel právo tento blog odstranit.

© 2006 Cestovatele.com | Login